LOADSafe

 

 

Mi a LOADSafe rendszer?

A közúti fuvarozás során alkalmazandó minősített rakodási, rakományrögzítési rendszer, mely a helytelen rakodásból adódó balesetek, büntetések és azok következményeinek garantált megelőzése érdekében jött létre.

Egy esetleges közúti ellenőrzés esetén lehet vitatkozni, - a hatósággal nehéz - de balesetnél egy peres eljárásban mindenkit elővesznek! Nem mindegy, ki mivel tud védekezni.

 

Kinek ajánljuk a LOADSafe rendszert?

A kifejlesztett megoldás javasolt

  • közúti speditőröknek (a büntetéseket első körben alvállalkozóik kapják,
    de az együttműködést terhelik a „kellemetlen” esetek)
  • speditőr raktárakat üzemeltetőknek
  • bérraktározást végzőknek
  • termelő cégeknek…
 

A LOADSafe minősített rakodási, rakományrögzítési rendszer minden olyan logisztikai szereplőnek ajánlott, aki az áru közúti járműbe rakodásával kapcsolatban felelősségre vonható.

 
 

Mit tartalmaz a LOADSafe rendszer?

A LoadSafe olyan komplex rakodási, rakományrögzítési rendszer, mely egymásra épülő modulok segítségével garantálja a balesetek és büntetések megelőzését:

 

 = 

 

LOADtrain’ modul

Oktatás modul, mely során átvesszük a rakományrögzítés minden lényeges vonatkozását a jogi környezettől a fizikai alapismereteken át a gyakorlati megoldások ismertetéséig bezárólag.

Az oktatást kiegészíti egy tankönyv, melynek szerkezete és tartalma megfelel a VDI 2700 szabvány által előírt oktatási rendszernek, így alkalmas az érintett dolgozók vizsgára való felkészítésére és vizsgáztatására is.

Az eredményes vizsgát követően a Német Mérnökegyesület által kibocsájtott német nyelvű bizonyítványt állítunk ki, mely a hatóságok előtt is igazolja a rakományrögzítési ismeretek meglétét.

 

LOADmanu’ modul

Ez a modul a vállalat igényei alapján létrehozott rakodási kézikönyv, melynek használatával biztosítjuk, hogy a konkrét, árutovábbítás alatt álló jármű rakományának raktérben való elhelyezése az MSZ EN 12195-1:2011 szabvány és a VDI2700 irányelvek vonatkozó fejezeteinek megfelelően történjen.

Ehhez megalkottunk egy számítógépes modellt, amely segítségével a VDI 2700 irányelvben szereplő fizikai és mechanikai együtthatók könnyen értelmezhetőek, így a vállalat igényei szerinti termékek rögzítéséhez szükséges eszközök meghatározása nem igényel további bonyolult számításokat.

A rakodási kézikönyv a modell alapján biztosítja, hogy rakatsúlytól függő rögzítéstechnikai megoldásokat az operatív tevékenységet végző munkatársak, mindig egyértelműen megfelelően használják.

 

LOADcert’ modul

A modul egy általunk létrehozott protokoll, mely a LOAD:Train’ és a LOAD:Manu’ modulokra épülve biztosítja, hogy a rakomány rögzítésének minden lépése koordinálva és dokumentálva legyen, oly módon, hogy ez a napi operatív munkavégzést meg ne zavarja, de garantálja.

A rakodásról a vállalat IT rendszeréhez csatlakozó alkalmazás segítségével, az MSZ EN 12195-1:2011 szabvány „C” mellékletének megfelelő jegyzőkönyv kerül kiadásra, mely nem csak a rakományrögzítési ismeretek meglétét garantálja, hanem az egész folyamat átfogó dokumentációját is tartalmazza.

 

 

Vonatkozó szabályozások

 

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)

A rakományt a járművön - annak belsejében, illetőleg rakfelületén - úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedés biztonságát, valamint a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse.

 

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Az StVO alapján a rakományegységeket úgy kell elhelyezni és biztosítani, hogy erős fékezésnél, hirtelen kanyarodásnál ne csússzanak el, ne boruljanak le, ne boruljanak fel.

 

Büntető Törvénykönyv (BTK) / Strafgesetzbuch (StGB)

Az egyes bűncselekményeket és az értük kiszabható büntetéseket határozza meg.

 

Polgári Törvénykönyv (PTK) / Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.

 

Kereskedelmi Törvénykönyv / Handelsgesetzbuch (HGB)

Elsősorban a javak tömeges forgalmával kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

 

Baleset megelőzési előírások (UVV – Unfallverhütungsvorschriften)

UVV ugyan nem törvény, de általánosan elismert műszaki eljárás, mely a német joggyakorlatban lényegében kötelező.

 

Veszélyes áruk fuvarozása (ADR)

 

CTU (Cargo Transport Unit) rakodási szabályok

CTU alatt elsősorban szállítókonténereket és csereszekrényeket értünk, melyekre speciális rögzítési és rakodási utasítások vonatkozhatnak.

 

Német Szabálysértési Törvénykönyv (OWiG)

A német Szabálysértési Törvénykönyv az alapja a pénzbírságok kirovásának és behajtásának.
A szabálysértés egy pénzbírságot eredményezhető cselekedet.
A kevésbé súlyos esetekben a figyelmeztetés lehetséges figyelmeztető bírság kiszabásával, vagy szóbeli figyelmeztetéssel pénzbírság nélkül.

 

Referenciánk a LOADSafe rendszer bevezetésére